kvärnstens webblogo centrerad med symbol

SUGAR

EN KARTLÄGGNING AV SOCKERBEROENDE

SUGAR står för Sugar Use General Assessment Recording och är ett instrument för bedömning och kartläggning av patologiskt ätmönster av socker/mjöl enligt ICD-10:s kriterier för alkohol och drogberoende (International Classification of Diseases and Related Health Problems). Genom Sammanställning av SUGAR- intervjun får du en klar bild av de negativa konsekvenser orsakade av kontrollförlust över vissa födoämnen som socker/mjöl och kan ge. Du får även rekommendationer för lämpliga åtgärder baserade på ovanstående diagnoskriterier, din egen berättelse samt annan relevant information.

Det är en omfattande intervju som utförs av speciellt utbildade personer. Här kommer även andra utlopp för beroendesjukdomen fram (endast 17% av beroendepersoner har bara ett utlopp). Man får tydliga grafiska kurvor som ökar förståelse och motivation till tillfrisknande samt får fram hur långt beroendet har utvecklats.

Vid återkopplingssamtalet som ingår redovisar jag resultatet med stöd av flera grafiska bilder som är åskådliggörande samt i ett skriftligt utlåtande med förslag på åtgärder. Utlåtandet kan skrivas som remissvar eller vara ett stöd vid träffar med handläggare eller vårdpersonal.

SUGAR är ett vetenskapligt prövat verktyg och vi som är utbildade går i regelbunden re-certifiering.

Hur går det till?

En SUGAR går till som så att du får formulär att besvara innan den tidsbestämda intervjun. Dessa formulär ger mig en beskrivning av dig som person som förbereder för den 1,5 timme långa SUGAR-intervjun som består av ett 70-tal frågor som du enkelt besvarar. Efter intervjun sammanställs resultatet och vi bestämmer en ny tid för att gå igenom det tillsammans i ett återkopplingssamtal.

Sammantaget är det några timmar du lägger ned på:

  • Förberedande frågor
  • SUGAR intervju
  • Återkopplingssamtal


Återkopplingen håller vi ca en vecka efter SUGAR intervjun. Du får då svar på om det är ett skadligt bruk eller om du har ett patologiskt bruk av socker/mjöl. Du får även rekommendationer på lämpliga åtgärder anpassade till dig och där du befinner dig i din process.
 

120 min.
Pris: 3.495:- inkl. moms

FÖR MER INFORMATION OM SUGAR:
Maila eller ring Maria på telefon: 070-298 60 09