kvärnstens webblogo centrerad med symbol

Medveten andning

6 träffar à 90 minuter under 9 veckor.

”Vi vet alla hur viktigt det är att andas. Men få av oss är medvetna om HUR vi andas de ca 1000 andetag vi tar varje timme, hur de påverkar varje liten del av vårt liv. De flesta av oss har en andning med stor förbättringspotential och därmed kan erhålla stora hälsovinster när vi förbättrar våra andningsvanor”

Anders Olsson

Vad vill du uppnå?

Bättre hälsa, mer energi, bättre idrottsprestation, ökad mental klarhet, prestera bättre på jobbet, personlig utveckling?

Medveten Andningsträning – ett effektivt verktyg vid:

 • Sömnproblem: Förbättrad sömnkvalité
 • Stresshantering: För att snabbt komma ned i varv
 • Hjärtproblem: Stabilisera blodtrycket
 • Träning: Ökad uthållighet och snabbare återhämtning
 • Skrivbordsarbete/studier: För bättre koncentration och inlärning
 • Viktnedgång: Ökad förmåga att förbränna fett
 • Rädslor: Minskad oro och rädslor och ökad trygghet
 • Astma och allergi: Frigör trånga luftvägar
 • Låg energi: Ökar förmågan att producera energi

Hjälp till självhjälp
Vill du komma igång och andningsträna men är osäker på hur? Behöver du någon att fråga om råd angående din andning? Någon som enkelt kan förklara vad som händer när vi andas på ett bra respektive mindre bra sätt? Och få konkreta tips och praktiska och effektiva verktyg för att förbättra dina andningsvanor? Någon som lyssnar, stöttar, inspirerar och utmanar dig?

Medveten Andning är ett självhjälpsverktyg som passar bäst för människor som är villiga att ta ansvar för sitt liv och sin hälsa och samtidigt är beredda att lägga ned det jobb som krävs för att uppnå önskat resultat. Vid en personlig konsultation är det du som sitter i förarsätet – jag visar bara dörren och det är upp till dig att själv öppna dörren och gå igenom den och göra jobbet. Min roll är i första hand att vara en inspiratör och coach som stöttar dig i din process.

Samtidigt som vi utgår från dina andningsvanor tittar vi också utifrån ett helhetsperspektiv. Det övergripande syftet är att integrera bra andningsvanor med dina tankar, känslor samt när du gör olika typer av fysisk aktivitet. Vidare utgår vi från orsak och verkan, ungefär att äter jag inte så blir jag hungrig, dvs upplever du ett problem så finns där en bakomliggande orsak.

Pris:
Kurs + verktyg/material: 1.795:- inkl. moms.
(Ord. pris 2.500:-)

Grupp på minimum 5 och maximum 10 deltagare.


Detta ingår:

 • Boken Medveten Andning
 • Relaxator andningstränare
 • Sleep Tape (två månaders förbrukning)
 • 28-dagars Medveten Andningsträning

Kurstillfälle 1: 
Medveten andningsträning

Kurstillfälle 2: 
Bra andningsvanor

Kurstillfälle 3: 
Andning och träning

Kurstillfälle 4: 
Andning, tankar och känslor

Kurstillfälle 5: 
Andningsrelaterade hälsoproblem

Kurstillfälle 6: 
Uppföljning och summering

FÖR MER INFO OCH ANMÄLAN
Maila eller ring Maria på telefon: 070-298 60 09