kvärnstens webblogo centrerad med symbol

Varför är så många sjukskrivna från jobbet? 

Beror det på dålig hälsa, dålig moral, på ett alltför stressigt arbetsliv eller på att livspusslet helt enkelt inte går ihop? 
Sjukfrånvaro och ohälsa är ett stort problem. För individen leder långvarig sjukfrånvaro ofta till en känsla av utanförskap. Man tappar självförtroende och självkänsla och ju längre tid som frånvarande, desto mer inaktuell blir ens kompetens. Sjukfrånvaro är också problematiskt för företaget och samhället.

Ring Maria Kvärnsten på telefon: 070-298 60 09
Eller skicka ett mail >