kvärnstens webblogo centrerad med symbol

Stress

Stressreaktioner är egentligen en överlevnadsinstinkt som ska rädda oss från faror, men när vi är i ständig stress så får inte kroppen återhämtning och  sakta men säkert bryts kroppen ner.

Orsaken till stress kan vara så mycket olika saker och väldigt individuellt vad just du tycker är stress. Exempel på orsaker:

  • För lite eller för mycket att göra
  • Tankar och känslor av otilräcklighet
  • Överandning
  • Svängande blodsocker

Vi arbetar efter Kraftskolans filosofi. Vi hjälper dig fokusera på det som är viktigast i Ditt liv – DITT LIV

Vi ger dig tillgång till en kraftfull och strukturerad metod för att känna igen dina kraftuttag (K-) och kraftinsättningar (K+) och ger dig därmed valmöjligheten att reglera ditt Kraftkonto. Allt för att du skall kunna välja välbefinnande och optimal Kraft.

Behandling

Stress lämnar effekter i kroppen som till exempel obalans i biokemin, försämrad microcirkulation och försämrat andningsmönster. Detta arbetar vi tillsammans med under våra träffar. Vi kombinerar biokemiskreparation, BEMER® behandling och samtal om tankar/beteendemönster för att ge stöd till läkning i sin helhet. Behandlingen sker enskilt. Syftet med behandligen är att du och din kropp ska hitta balans och läkning inifrån och ut.

OLIKA VÄGAR TILL BEHANDLING:

Träffa Maria Kvärnsten för personlig rådgivning på EcoCaféet, Storgatan 26 i Östersund. 

Kommunicera med Maria via Competencer (med eller utan webbkamera).

Ring Maria på telefon: 070-298 60 09

Eller skicka ett mail >

Jag vill med mina behandlingar ge kroppen och knoppen möjlighet att hitta sin egen balans och genom det få kraften att läka själv.