kvärnstens webblogo centrerad med symbol

Medveten andning

– ett effektivt verktyg vid:

  • Sömnproblem: Förbättrad sömnkvalité
  • Stresshantering: För att snabbt komma ned i varv
  • Hjärtproblem: Stabilisera blodtrycket
  • Träning: Ökad uthållighet och snabbare återhämtning
  • Skrivbordsarbete/studier: För bättre koncentration och inlärning
  • Viktnedgång: Ökad förmåga att förbränna fett
  • Rädslor: Minskad oro och rädslor och ökad trygghet
  • Astma och allergi: Frigör trånga luftvägar
  • Låg energi: Ökar förmågan att producera energi
PERSONLIG ANDNINGSKONSULTATION
2 träffar.
Träff 1: 1,5 h, introduktion och välmåendeindex
Träff 2: 30 minuter uppföljning av träningsprogrammet och verktyg frammåt.

 
Pris: 1450 :- inkl. 28-dagars träningsprogram.
Ord. pris 1.950:-
PERSONLIG ANDNINGSKONSULTATION
3 träffar à 1h.

 
Pris: 2.495 :- inkl. 28-dagars träningsprogram, Relaxator, Sleep Tape och Välmåendeindex (värde 350:-).
Ord. pris 3.100:-
MEDVETEN ANDNING
Självstudiekurs med Anders Olsson

 
Pris 2016: 1.995 :- inkl.moms
Pris 2017: 2.495:- inkl. moms.
Relaxator, Sleep Tape och
e-boken Medveten Andning ingår.

Medveten Andning Självstudiekurs > 

Träffa Maria Kvärnsten för personlig rådgivning på EcoCaféet, Storgatan 26 i Östersund. 

Kommunicera med Maria via Competencer (med eller utan webbkamera).

Ring Maria på telefon: 070-298 60 09

Eller skicka ett mail >